Použití pupečníkové krve

Do roku 1988 bylo použití pupečníkové krve neznámým pojmem. Poprvé s ní léčili ve Francii chlapce trpícího Fanconiho anémií. Stalo se tak díky jeho malé sestře a dnes je to už dospělý muž, který má rodinu. Doposud byla pupečníková krev použita ve více jak 30 000 případech po celém světě. Na Slovensko se tento druh léčby dostal v roce 1999 a dnes u nás funguje její uskladňování nejenom v rodinné bance, ale i ve veřejné. Existuje registr dárců pupečníkové krve od dobrovolných dárkyň. Díky němu se pupečníková krev může dostat k vhodnému příjemci, který potřebuje transplantaci krvetvorných kmenových buněk, kdekoli na světě.

Proč je pupečníková krev důležitá?

Podle odborníka obrovský přínos kmenových buněk pro medicínu je jejich schopnost diferencovat se a specializovat se na různé druhy buněk organismu. „ Tuto jejich schopnost využíváme při transplantaci kostní dřeně, kdy nahradí chorobou nebo agresivní léčbou poškozenou kostní dřeň příjemce. Ale obrovskou perspektivu mají i v regenerační medicíně, kde, jak se ukázalo v mnohých experimentálních modelech, a též v mnoha klinických studiích, jsou schopné obnovit různé poškozené tkáně“, vysvětluje pediatr a hematolog v jedné osobě MUDr. Peter Mesár.

Pro jaké diagnózy?

Je to už 17 let, kdy tuto formu léčby objevili i slovenští lékaři. A možností jejího použití je skutečně dost. „Chorob, při kterých se používá pupečníková krev jako zdroj kmenových buněk, jsou desítky. Připomeňme jen některé: leukémie, lymfomy, ze solidních nádorů například neuroblastom, nádory centrální nervové soustavy a Ewingův sarkom, z nemaligních chorob například vrozené a získané aplastické anémie, těžké vrozené poruchy imunity, některé metabolické choroby, některé dědičné poruchy erytrocytů a jiné“, vyjmenovává skutečně rozsáhlé možnosti použití dětský hematolog. „Z klinických studií možno připomenout léčbu dětské mozkové obrny, diabetes mellitus (cukrovka) I. typu či ischemicko-hypoxické poškození mozku,“ dodává. Vlastní pupečníková krev na Slovensku už zachránila i malého chlapce s nádorem na mozku – typ meduloblastom. A jak naznačil MUDr. Mesár, formy úspěšného použití se stále rozšiřují. Od roku 2014 je na Slovensku otevřené i klinické studium na léčbu dětské mozkové obrny s použitím vlastní pupečníkové krve, do kterého se zapojila Dětská fakultní nemocnice v Bratislavě ve spolupráci s rodinnou bankou pupečníkové krve Cord Blood Center. V rámci této studie jsou léčeni malí pacienti, kteří mají uchovanou svoji vlastní pupečníkovou krev.

Mně, bratrovi, ale i cizímu

Rozlišujeme tři možnosti použití pupečníkové krve, a to od dárců, vlastní použití nebo její použití pro sourozence. Právě darovaná pupečníková krev je nejčastějším zdrojem krvetvorných buněk na alogenní transplantace u dětí v USA a Japonsku. Taktéž je možné ji uskladnit pro vlastní využití v tzv. rodinné bance a může být následně použitá na tzv. autologní transplantaci. „ Ideální je použít vlastní (autologní) pupečníkovou krev. Ta však není vždy k dispozici a také ji není možné použít při každém onemocnění. V indikovaných případech, při dostatečné shodě mezi dárcem a příjemcem, může být použitá i alogenní (cizí) pupečníková krev,“ vysvětluje hematolog blíže tuto problematiku. Často je využitá právě pro sourozence, kdy je předpoklad nejvyšší shody (kompatibility) v HLA antigenech. Pravděpodobnost shody mezi sourozenci je do 25 %.

Použití pupečníkové krve u nás i ve světě

Jako zdroj krvetvorných buněk na transplantaci dnes slouží kostní dřeň nebo pupečníková krev. Podle typu onemocnění lékaři rozhodují, jestli je možné použít vlastní krvetvorné buňky nebo je potřebné použít buňky od jiné osoby – dárců. Při vrozených onemocnění se bohužel vlastní kostní dřeň ani vlastní pupečníková krev nedají využít. Stejně i při některých vysoko rizikových nádorech se upřednostňuje transplantace od zdravého dárce. Podle stránky společnosti Cord Blood Center od r. 1999 evidují 68 vydání u nich uskladněné pupečníkové krve. Z toho 18 pacientů bylo ze Slovenska. Ostatní vydání byla realizována celosvětově a největší počet pacientů byl do věku 6 let. V celosvětovém měřítku pupečníková krev pomohla už více jak 30 – tisícům pacientům.

Registr dárců versus rodinná banka

Na Slovensku existují dvě formy uskladňování pupečníkové krve. Registr dárců shromažďuje pupečníkovou krev od dárkyň, kterou vyšetří, otypuje a dá ji k dispozici do mezinárodní sítě dárců. Tato pupečníková krev je určena pro neznámé pacienty, odkázaných na transplantaci krvetvorných kmenových buněk na celém světě. Naopak, pupečníková krev uložená v rodinné bance je k dispozici jen pro dítě, kterému byla odebraná, nebo jen pro sourozence. Jedno z kritérií je i velikost odběru a počet buněk v odebrané krvi. Je třeba poznamenat, že slovenský registr dárců pupečníkové krve je už osmý rok po sobě vyhlášen za nejlepší na světě. Odběry realizované na Slovensku jsou totiž z hlediska počtu buněk největší, což je velký úspěch. Pupečníková krev dítěte je jeho vlastní biologický materiál. S nikým jiným jako s ním nenajde lepší shodu. A kolik Slováků už možnost odběru využilo? Oficiální počty hovoří, že asi 10% novorozenců ročně se stává klientem rodinné banky, 1 – 3 % jsou úspěšní dárci do registru dárců a několik desítek případů ročně představují odběry určené pro sourozence, kde lékař rozhode, že pupečníková krev novorozence (bratra nebo sestry nemocného sourozence) může pomoct v léčbě. Zbylých asi 86% pupečníkové krve končí bohužel jako biologický odpad. Je to tedy náročná cesta a proces, a to že se pro odběr rozhodnete, ještě neznamená, že bude možné pupečníkovou krev skutečně uskladnit a brzy použít.

Slovenský registr dárců pupečníkové krve je už osmý rok po sobě vyhlášený za nejlepší na světě. Odběry realizované na Slovensku jsou totiž z hlediska počtu buněk největší, což je velký úspěch.

MUDr. Peter Mesár

Po absolvování Jesseniovy lékařské fakulty Univerzity Komenského v Martinovi a ukončení atestace 1. stupně z pediatrie, specializace v oboru pediatrie a subspecializace v oboru pediatrická hematologie a onkologie, pracuje v Dětské fakultní nemocnici s poliklinikou v Banské Bystrici na Klinice pediatrické onkologie a hematologie a ve své všeobecné ambulanci pro děti a dorost v Banské Bystrici.

Jak se realizuje odběr?

Jak se pro odběr pupečníkové krve rozhodnete, není se čeho obávat, ani když máte strach z jehel. Celý proces nám lékař popsal následovně: „ Dítě je po porodu odevzdané do péče neonatologa. Rodička zůstává v péči gynekologa. Pupečníková krev se neodebírá dítěti, ani jeho matce. Po porodu placenty se za sterilních podmínek odebere z cév placenty a pupečníku krev, která v nich po porodu zůstala, do speciální sterilní odběrné soupravy. Transportuje se do specializovaného centra, kde se vyšetří na obsah kmenových buněk v získané krvi a potvrdí se mikrobiologická čistota. Následně se uskladní zmrazením na -190°C takzvanou kryokonzervací,“ uzavřel na závěr lékař Mesár.

Ohodnoťte tento článek!

PŘIDAT KOMENTÁŘ

Zadejte svůj komentář
Prosím vyplňte Vaše jméno