Vůbec svému jménu nerozumíme, neznáme jeho historii, a přesto ho nosíme s exaltovanou věrností, splýváme s ním, líbí se nám, jsme na ně směšně hrdi, jako bychom ho snad byli sami vymysleli ve chvíli nějaké geniální inspirace.

– Milan Kundera, Nesmrtelnost

Naše jméno. Pár po sobě jdoucích písmen, která nás od narození (a někdy dokonce již dlouho před ním) zastupují v sociálním světě. Slovo, které je součástí nás samotných, často nás předchází a tvoří základy, na nichž budujeme vlastní identitu. Neznám nikoho, kdo by k svému jménu neměl velmi osobní vztah. Naopak znám mnoho lidí, kteří jsou ochotni investovat mnoho energie do toho, aby jejich jméno bylo co nejvíce vidět a slyšet, aby bylo na papírech, budovách, aby bylo obsaženo v názvech institucí, úseků dálnic nebo ideálně celých galaxií. Jako by pokračování jména mělo moc nesmrtelnosti.

Ačkoli je nám asi jasné, že naše jméno nemá magickou moc spásy před smrtí a pomíjivostí, ukazuje se, že má značnou moc v našem životě. Psychologické výzkumy naznačují, že člověk má tendenci vlastní počáteční písmeno (i další písmena, která jsou v jeho jménu obsažena) hodnotit jako atraktivnější než písmena, která s jeho jménem nesouvisí. Potud se jedná o celkem suchý fakt, ale jak byste se tvářili na to, kdybych Vám řekl, že tato inklinace může mít vliv na tak důležitá životní rozhodnutí, jako je volba životního partnera, povolání nebo místa k životu?

Jméno a životní volby

Možná se vám zdá představa, že by něco tak banálního, jako je naše jméno, mohlo ovlivnit velká životní rozhodnutí, za vlasy přitažená. Výzkumy zabývající se touto tématikou ovšem opakovaně nachází data, podle kterých skutečně existuje sice nevelká, ale statisticky významná shoda počátečního písmene něčího jména (příjmení, přezdívky,…) s počátečním písmenem jména jím zvoleného partnera, povolání či místa bydliště.

Výše zmíněné výzkumy tedy v podstatě říkají, že si Denisa nejspíše vezme Dana, kterého potká v práci, protože je, stejně jako ona, dentista, a budou spolu bydlet v Dobřichovicích! Asi je nám jasné, že tak radikálně to na světě nechodí. Vliv pozitivního hodnocení našich počátečních písmen si ovšem můžeme představit jako vliv kapky vody, která, ač sama o sobě nemá signifikantní význam, může ovlivnit, kam se nahnou mističky vah, jsou-li jinak v rovnováze. Celý tento fenomén dělá ještě zajímavějším fakt, že si tuto „kapku“ obvykle vůbec neuvědomujeme.

Podvědomá sebeúcta

Možná vám v hlavě vrtá otázka „proč vlastně“? Proč vlastně máme tendenci pozitivněji hodnotit písmena, která mají vztah k našemu jménu? Vysvětlení, kterému věřím, je, že je tento fenomén součástí obecnější tendence člověka hodnotit věci, které se sebou nějakým způsobem spojuje, příznivěji. To je pravděpodobně projevem implicitní, neuvědomované sebeúcty, naprosto podstatné součásti duševního zdraví. Tím nechci kategoricky tvrdit, že komu se například nelíbí vlastní jméno, ten se nemá rád. Zároveň mi to ale přijde jako zajímavé téma na zamyšlení, schválně, jak to máte vy s vaším jménem?

Výše popsaný jev rozhodně není vyčerpávající popisem toho, jak naše jméno může ovlivňovat náš život. Jedním z dalších důležitých vlivů jsou například předsudky a stereotypy, které volky nevolky máme vůči různým jménům (například máme možná odlišnou představu o tom, jakým člověkem je typický Filip, a jakým typický Chrudoš), a které se nějak odráží v našem chování a tudíž v našich vztazích. Tato tématika ovšem vydá přinejmenším na samostatný článek, který možná napíšu i pro to, že pod něj mohu na odiv umístit – vlastní jméno.

Síla vašeho jména
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 2 hlas/ů

PŘIDAT KOMENTÁŘ

Zadejte svůj komentář
Prosím vyplňte Vaše jméno